Startnummers

Afhalen startnummers

Alle ingeschreven deelnemers ontvangen ongeveer 10 dagen voor het evenement een startbewijs per e-mail. Zij kunnen met dit startbewijs op 2 dagen hun startnummer komen ophalen:

  • Zaterdag 16 mei 2020 van 10.00 tot 14.00 uur in het Hampshire Hotel (Koepoortplaats 3 in Delft).
  • Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) vanaf 10.00 uur in de hal van het Stadhuis op de Markt.

Vanwege de verwachte grote drukte op Hemelvaartsdag verzoeken wij de deelnemers die zich online hebben ingeschreven, indien mogelijk, hun startnummer op zaterdag 16 mei 2020 op te halen.

Overdragen startnummer

Mocht je onverhoopt niet mee kunnen doen, dan kun je je startnummer overdragen aan een andere loper. Op onze Facebook pagina kunnen vragers en aanbieders elkaar vinden.

Zolang de inschrijving nog niet gesloten is (tot en met 1 mei) kunnen deelnemers zelf de inschrijfgegevens wijzigen en daarmee het startnummer op een andere naam stellen. De bevestigingsmail die deelnemers ontvangen direct na de inschrijving bevat een link naar de wijzigingspagina.

De procedure voor het overdragen na sluiting van de inschrijving (na 1 mei) is als volgt:

  • Alle ingeschreven lopers ontvangen ongeveer 10 dagen voor de wedstrijddag een email met het startbewijs. Stuur dit startbewijs door naar de nieuwe loper, of, als het startnummer al is opgehaald op 16 mei, geef je het fysieke startnummer aan de nieuwe loper.
  • De eerst ingeschreven loper geeft ook zijn postcode en geboortedatum door aan de nieuwe loper (deze gegevens zijn nodig om fraude bij het overschrijven te voorkomen).
  • De nieuwe loper moet met alle ontvangen gegevens het startnummer op zijn naam overschrijven. Hiervoor wordt op 11 mei op deze pagina een formulier gepubliceerd. Het overschrijven moet wel de dag voor Hemelvaart om 12 uur ‘s avonds gebeurd zijn.
  • Nu wordt de nieuwe deelnemer met zijn eigen naam en in de goede leeftijdscategorie opgenomen in de uitslag.

Daarnaast bestaat op de wedstrijddag nog de mogelijkheid om het startnummer over te dragen. Dit kan vanaf 10 uur in het stadhuis op de Markt in Delft.

Tijdregistratie d.m.v chip op het startnummer

Ook dit jaar maakt de Trompper Optiek Golden Tenloop op alle afstanden weer gebruik van digitale tijdregistratie. De exacte tijd wordt voor iedere loper geregistreerd door middel van een op het startnummer aangebrachte chip. 

Let op: De op het startnummer aangebrachte chip mag, voor een goede tijdregistratie tijdens de loop, niet van het startnummer worden verwijderd.