Goede doel 2019

Het goede doel voor 2020 is nog niet bekend. Zodra dat bekend is, plaatsen we de informatie op de site.

Herman Broerenschool Delft: ‘Leren moet je doen!’ 

Een deel van het inschrijvingsgeld is dit jaar bestemd voor een mobiele geluidsinstallatie voor activiteiten op de Herman Broerenschool in Delft. Deze school is voor leerlingen die speciaal onderwijs volgen. Een school voor kinderen in de leeftijd van 4-12 én een college voor tieners tot 20 jaar oud.

De leerlingen worden gestimuleerd om te leren door zelf actief deel te nemen : ‘Leren moet je doen!’ Ieder volgt op zijn eigen niveau, lessen en activiteiten in voor hen herkenbare situaties. De zelfstandigheid van de leerlingen wordt bevorderd, door ze om leren gaan met uitgestelde aandacht, zelf oplossingen te bedenken en te leren samenwerken.

Hierdoor worden de kwaliteiten van de leerlingen gestimuleerd en ontwikkeld.  Het streven van de school is om de leerlingen maximale zelfstandigheid te geven, minimale afhankelijkheid en een positieve  persoonlijkheidsontwikkeling, met erkenning en benadrukking van de eigenheid van de persoon.

https://hermanbroerenschool.nu/